17.01.2010

Bądźmy świadkami miłości wobec Haiti!

Ze strony http://www.misje.pl/

„Misjonarz jest bratem wszystkich, ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych i najuboższych”. Redemptoris Missio, nr 89
Wobec dramatu naszych braci i sióstr na Haiti zachęcam wszystkich naszych Przyjaciół, aby poniedziałek (18.01.2010) był dla nas dniem solidarności i duchowej łączności z ofiarami trzęsienia ziemi. Niech wyrażą się one w osobistym umartwieniu, a w sposób szczególny w naszej modlitwie. Wspólnota Centrum Formacji Misyjnej i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji uczyni to, przekazując swój duchowy dar o godzinie 15.00 (Koronka do Bożego Miłosierdzia) i w godzinach 20.00-21.00 (Adoracja Najświętszego Sakramentu). Niech nasza miłość pokona granice smutku, rozpaczy i zniszczeń."

Brak komentarzy: