15.02.2011

Foto z Pakistanu

Przesyłamy zdjęcia ze spotkania Ruchu Światło-Życie w Pakistanie. Jak widać, nasi Bracia postawili na profesjonalizm i spotykają się pod oazowym banerem :) Spotkania na razie polegają na tym, że Yaqub opowiada o rekolekcjach Mission:Oasis, w których uczestniczył w sierpniu ubiegłego roku w Polsce. Dzieli się swoimi przeżyciami, opowiada o owocach jakie widzi po powrocie do domu i oczywiście wrażeniami z egzotycznej Polski. Już wkrótce spotkania przybiorą formę modlitewno-formacyjną, ponieważ Yaqub kończy tłumaczenie konspektu na język urdu. 


10.02.2011

Przekaż 1% na misje!


Prowadzenie dzieł misyjnych zależy od Ducha Świętego i naszej modlitwy, ale też ważne jest posiadanie funduszy pozwalających na zagraniczne wyjazdy ewangelizacyjne czy sfinansowanie rekolekcji dla osób przyjeżdżających do Polski. Dlatego chcemy Was prosić o wsparcie działań misyjnych Ruchu. 
Każdy z nas ma do dyspozycji 1% podatku, który od tego roku możemy również przekazać na Diakonię Misyjną, wystarczy w formularzu PIT wpisać numer KRS 0000071891, a w pozycji „Cel szczegółowy 1%” dopisać: Ośrodek Fundacji Światło-Życie Praga w Warszawie – Misje.
Jeśli chcielibyście umieścić bannery o 1% na swoich stronach internetowych to tutaj można je pobrać. 

Dziękujemy za wsparcie!

09.02.2011

Papieskie Intencje Misyjne - Luty 2011

Aby na tych terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafi ły dawać świadectwo, że Chrystus jest u boku cierpiących. 


"Przykład troski o chorych pozostawionych przez Jezusa i wyrażony w prośbie do uczniów: "Uzdrawiajcie chorych" (Mt 10,8), podjęty został na samym początku isnienia Kościoła i stał się nieodłącznym elemenyem jego misyjnej działalności. Ta odwieczna praktyka wpłynęła na tworzenie w całym świecie sieci szpitali, leprozoriów, aptek oraz różnorodnych form pomocychorym, a wostatnich latach m.in. chorym na AIDS. Praca wśród chorych była głównie domeną sióstr zakonnych. Oprócz zinstytucjonalizowanych form opieki zdrowotnej i pomocy bienym działalność misyjna wywierała także znaczny wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców przez propagowanie higieny, budowanie studni, akcje sanitarne itp.

Módlmy się, aby na terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafi ły dawać świadectwo, że Chrystus jest u boku cierpiących."
Źródło: Kalendarz misyjny Misjonarzy Oblatów

08.02.2011

Misjonarze bez habitów

Kasia i Marysia prowadzą spotkanie w Mitunguu
Kiedy mówi się o misyjnym zaangażowaniu Kościoła, myśli się najczęściej o działalności księży, zakonników i sióstr zakonnych. Rzadko natomiast wspomina się w tym kontekście misyjną posługę ludzi świeckich.

Zaangażowanie laikatu na rzecz najbardziej potrzebujących to ciche i pokorne służenie Bogu w drugim człowieku; nawet wówczas kiedy trzeba poświęcić wygodne i bezpieczne życie, opuścić najbliższych i przyjaciół.

Dziękuję! :)

Kochani!


Bardzo dziękuję wszystkim za modlitwę. Byla mi ona bardzo potrzebana i jeszcze jest, gdyz nie mam wizy kazachskiej; ale to co naj trudniejsze, mam nadzieję, przeszlo. :)  Jestem dobrej myśli, bo Pan Bóg na pewno zrobi tak, że będzie najlepiej.


Sylwia

07.02.2011

Dobre wieści dla Kenijskiej rodziny

Dokładnie trzy tygodnie temu zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o wsparcie inicjatywy budowy domu dla rodziny w Kenii, która żyje w bardzo trudnych warunkach.
Według przesłanego przez s.Alicję kosztorysu, zbudowanie domu, to inwestycja rzędu 2.000 zł, a jego wyposażenie, to 560 zł.
Z wielką radością mogę ogłosić, że na dzień dzisiejszy udało się nam zebrać 1.300 zł, w tym jedna wpłata została dokonana konkretnie na okna i drzwi :)
Wszystkim darczyńcom składamy wielkie BÓG ZAPŁAĆ, a do tych, którzy jeszcze mogą wspomóc tę akcję, szczerze się uśmiechamy :)

Jarek Deska

Zmiany personalne w Kościele w Kazachstanie

Ojciec Święty dokonał zmian w Kościele katolickim w Kazachstanie. Przyjął rezygnację złożoną przez 60-letniego ordynariusza Karagandy, abp. Jana Pawła Lengę. Na jego miejsce mianował bp. Janusza Kaletę. 46-letni, pochodzący z diecezji tarnowskiej hierarcha, był do tej pory administratorem apostolskim Atyrau. Funkcję tę bp Kaleta będzie nadal tymczasowo pełnił, kierując diecezją karagandzką. Z kolei decyzją Benedykta XVI tamtejszy biskup pomocniczy Athanasius Schneider został przesunięty z Karagandy do stołecznej Astany.

Przypominamy, że Diakonia Misyjna rozpoczęła swoją działalność, gdy bp. Janusz Kaleta skierował zaproszenie do Ruch Światło-Życie, aby posłał swoich wolontariuszy do posługi w Kazachstanie. Współpraca nieprzerwanie trwa do dziś, dziękujemy Księdzu Biskupowi za zaufanie jakim nas obdarza i liczmy na rozszerzenie działań na Karagandę. Pozdrawiamy serdecznie i polecamy Panu Bogu.
Marcin Skłodowski