15.05.2017

Podziel się Oazą!


Oazowiczu!

Spotkałeś na rekolekcjach oazowych Chrystusa i chciałbyś aby inni również mieli taką szansę?

Nasi bracia i siostry na Filipinach, w Chinach, Pakistanie, Kenii, Tanzanii i innych krajach świata mogą przeżyć w tym roku rekolekcje oazowe tylko jeśli im w tym pomożemy.

Oto jak w 3 krokach możesz podzielić się Oazą z całym światem:

1) Pomódl się za misje oazowe:

aby nasz charyzmat mógł służyć całemu Kościołowi powszechnemu; aby jak najwięcej osób mogło spotkać Chrystusa dzięki rekolekcjom oazowym; aby nasi bracia i siostry z Filipin, Chin, Pakistanu, Kenii czy Tanzanii, którzy wezmą w tym roku udział w oazach mogli umocnić swoją wiarę, a potem szerzyć ją dalej

2) Wpłać drobną sumę na konto:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
08 1560 1111 2022 0180 3000 0018
z dopiskiem: Cele statutowe-misje

Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie rekolekcji dla Filipińczyków, Chińczyków i Afrykańczyków.

3) Przekaż tę informację dalej:

wrzuć ją na FB, wyślij mailem do znajomych, zamieść na stronie Twojej wspólnoty, diecezji, aby jak najwięcej oazowiczów mogło usłyszeć o dziełach misyjnych podejmowanych w Ruchu Światło-Życie.

............................

A może sam chciałbyś wyjechać na misje albo wziąć udział w doświadczeniu misyjnym?
Napisz na misje@oaza.pl
Szukamy wolontariuszy do Kazachstanu, na Ukrainę i do Ekwadoru.

............................


TUTAJ możesz przeczytać co dzięki Waszej hojności udało nam się zdziałać w ubiegłym roku.

W tym roku Diakonia Misyjna planuje m.in.:

  • Udział grupy Chińczyków w KODA (4 osoby)
  • Przyjazd 7 osób z Filipin na ONŻ III stopnia (5 kapłanów i dwie świeckie osoby)
  • Przyjazd 2 Pakistańczyków na ONŻ I stopnia
  • Wyjazd grupy animatorów do Tanzanii na oazę I i II stopnia (10 osób)


Już teraz składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy otworzą swoje serca i wspomogą naszą misję.

Pozdrawiamy z modlitwą
Ania i Przemek Wieczorek
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Misyjną

13.05.2017

Podsumowanie finansów w 2016 r.

W imieniu Centralnej Diakonii Misyjnej składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim ofiarodawcom, sympatykom i ludziom dobrej woli, którzy wspomagają nas w finansowaniu projektów misyjnych.

Stale zawierzamy nasze działania Bogu ufając, że jeśli rzeczywiście są zgodne z Jego wolą to On zatroszczy się o stronę materialną. W zeszłym roku również modliliśmy się o ludzi dobrej woli i nie zawiedliśmy się. Pan dał nam doświadczyć Waszej hojności i za to jesteśmy wdzięczni!


To dzięki Wam w 2016 r. mogliśmy poprowadzić w Kenii ONŻ I stopnia, rekolekcje 10 kroków oraz ORD dla kapłanów, jak również wspomóc Piotra Stopę w jego wielomiesięcznej misji na czarnym lądzie.

To dzięki Wam w 2016 r. czworo Chińczyków przyleciało do Polski by zaraz po ŚDM wziąć udział w Kursie Oazowym dla Animatorów, a 8 kapłanów z Filipin uczestniczyło w Polsce w ONŻ I i ONŻ II.

Nieustannie dziękujemy Bogu za Waszą hojność. Cieszymy się, że tak wielu oazowiczów rozumie, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest skierowany do każdego chrześcijanina i że cała wspólnota Kościoła jest odpowiedzialna za misje.

Podsumowanie finansowe konta Centralnej Diakonii Misyjnej za 2016 rok

Podsumowanie za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
Saldo na 31.12.2015
35 447,98
Wpływy w 2016 r.
26 310,2
Przelewy wychodzące w 2016 r.
53 756,91
Prowizje w 2016 r.
32,00
Saldo na 31.12.2016
7 969,27