07.08.2014

Chińczycy na rekolekcjach oazowych

Obecność gości z Kościoła w Chinach na oazach w Polsce nikogo już nie dziwi, ponieważ od kilku lat stało się to dobrym zwyczajem. Systematycznie krok po kroku rozrasta się to dzieło Boże. Do Polski dociera co roku kilkanaście osób z Chin. Równolegle prowadzone są systematycznie rekolekcje oazowe na chińskiej ziemi, a na kosztowne wyjazdy do Polski wysyłani są głównie liderzy wspólnot. W tym momencie zakończyły swoje rekolekcje dwie grupy oazowe w Chinach. Pod koniec lipca czworo Chińczyków przyjechało do nas, aby uczestniczyć w Kursie Oazowym dla Animatorów w Krościenku.


Wraz z nimi rekolekcje te przeżywa jako tłumaczka siostra Franciszka, władająca płynnie językiem polskim. Z kolei siostra Katarzyna kończy formację podstawową Ruchu, przeżywając rekolekcje III stopnia w Przemyślu. Ponadto w rekolekcjach I stopnia w Krościenku uczestniczy 6-osobowa grupa wraz z diakonem Jankiem, pełniącym posługę tłumacza. W sumie w rekolekcjach bierze udział 13 osób z Chin.

06.08.2014

Rekolekcje w Kenii - jak możesz pomóc

Na rekolekcje oazowe, które ostatecznie odbędą się w dniach 14-30 sierpnia 2014 roku w Kenii planujemy zabrać czterdzieści osób (przede wszystkim liderów grup) z kilku miejsc: Politechnika i Shalom, gdzie głównie przebywamy, parafii w Mitunguu, Nkubu oraz Tiganii. Owoce tych rekolekcji pozostawiamy Panu Jezusowi.


Z tego względu chcemy Was prosić o modlitwę. Jest to dla nas niezwykle ważne, potrzebujemy Waszego wsparcia. Czasami jest nam naprawdę trudno, pomódlcie się o wiarę dla nas, o siłę. Chciałam Was też poprosić o adopcję modlitewną nas oraz uczestników. Każdy, kto się do nas zgłosi na adres: judyta.sowa@gmail.com, otrzyma jedno nazwisko z prośbą o modlitwę przed i w czasie rekolekcji.