21.01.2013

Podziekowanie z Ukrainy za samochód i podarki

Bardzo Wam dziękuję za włączenie moich parafialnych dzieci z Żyszczyniec do akcji Wirtualna Choinka. Dziękuję też niezwykłym ofiarodawcom, którzy dołożyli trochę grosza żeby m mógł kupić samochód, którym jestem teraz w stanie dojechać do mich okolicznych wiosek. Moje podziękowanie i wrażenia na dwóch filmikach. ks.Piotr Główka
 
Ps. A chcecie zobaczyć jak wygląda jazda samochodem do moich wiosek?

06.01.2013

Pomóżmy misjom Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje nam prawdę o objawieniu się Boga całemu światu. Kościół raduje się, gdyż wszystkim narodom ukazała się „światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka” (J 1,9). W Roku Wiary, Uroczystość ta uświadamia nam jeszcze bardziej, że Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata należy szukać z wiarą, jak to uczynili Trzej Mędrcy ze Wschodu.

Dzisiejsza Uroczystość pomaga nam zrozumieć głęboki sens powszechnej misji Kościoła, jaką jest zbawienie wszystkich ludzi. Uświadamia nam również odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła i wspomaganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce świata. Naszym zadaniem jest spłacać dług wdzięczności za skarb naszej wiary poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień oraz ofiary materialne, wspierające dzieła misyjne polskich misjonarzy i misjonarek. Do tego wsparcia zachęcam was słowami Benedykta XVI: „nie możemy być spokojni, jeśli pomyślimy, że po dwóch tysiącach lat wciąż są narody, które nie znają Chrystusa i nie słyszały jeszcze Jego orędzia zbawienia”. W naszej ojczyźnie, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski ofiary dziś zebrane na tacę we wszystkich kościołach przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jej głównym zadaniem jest opieka nad misjonarzami i misjonarkami, którzy w liczbie 2170 pracują w 98 krajach świata. Ważnym zadaniem Komisji jest także przygotowanie do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr i braci oraz osób świeckich w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym roku formacyjnym przygotowuje się 29 osób.

W imieniu misjonarzy i misjonarek głoszących Ewangelię aż po krańce ziemi oraz tych, którzy przygotowują się do pracy misyjnej składam serdeczne Bóg zapłać za Wasz dzisiejszy dar serca.

Życzę Wam, abyście otwierali się na Boże błogosławieństwo i szli drogą wiary, którą On nam wskazuje. Niech Jezus będzie z Wami, napełni Was swoją radością oraz nadzieją. Z serca Wam błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Kolędnicy misyjni

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w roku 1993 z inicjatywy centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.

Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Do udziału w kolędzie zapraszają również koleżanki i kolegów zrzeszonych w innych grupach szkolnych i w parafialnych. Pomagają im katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych grup i stowarzyszeń.

Po uroczystym posłaniu kolędujące dzieci odwiedzają rodziny w swoich parafiach i głoszą Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela. Przedstawiają krótką scenkę, śpiewają kolędy, dzielą się swoją wiarą i radością, zachęcając do troski o potrzebujące dzieci w krajach misyjnych. Diu Doi – pył ulicy – tak w Wietnamie pogardliwie nazywa się dzieci sieroty i dzieci porzucone przez rodziców, które zamieszkały na ulicy. Żeby przeżyć, muszą żebrać lub pracować – czyszczą buty, myją szyby samochodowe, zbierają złom i przeszukują kosze na śmieci. Wśród tegorocznych postaci odnajdziemy małą Wietnamkę lub Wietnamczyka, ponieważ kolędnicy misyjni będą wspierać projekty Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dla wietnamskich dzieci.

Źródło: www.missio.org.pl