06.01.2013

Kolędnicy misyjni

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w roku 1993 z inicjatywy centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.

Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Do udziału w kolędzie zapraszają również koleżanki i kolegów zrzeszonych w innych grupach szkolnych i w parafialnych. Pomagają im katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych grup i stowarzyszeń.

Po uroczystym posłaniu kolędujące dzieci odwiedzają rodziny w swoich parafiach i głoszą Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela. Przedstawiają krótką scenkę, śpiewają kolędy, dzielą się swoją wiarą i radością, zachęcając do troski o potrzebujące dzieci w krajach misyjnych. Diu Doi – pył ulicy – tak w Wietnamie pogardliwie nazywa się dzieci sieroty i dzieci porzucone przez rodziców, które zamieszkały na ulicy. Żeby przeżyć, muszą żebrać lub pracować – czyszczą buty, myją szyby samochodowe, zbierają złom i przeszukują kosze na śmieci. Wśród tegorocznych postaci odnajdziemy małą Wietnamkę lub Wietnamczyka, ponieważ kolędnicy misyjni będą wspierać projekty Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dla wietnamskich dzieci.

Źródło: www.missio.org.pl

Brak komentarzy: