13.11.2013

Oaza Modlitwy Diakonii Misyjnej

Istotnym rysem duchowości misyjnej jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem. Nie można zrozumieć misji i żyć nimi bez odniesienia do Chrystusa jako Tego, który został posłany, by ewangelizować (...) Właśnie dlatego, że jest "posłany", misjonarz doświadcza umacniającej obecności Chrystusa, który mu towarzyszy w każdej chwili jego życia. bł. Jan Paweł II, Redemptoris Missio 88

Zapraszamy wszystkich posługujących na rzecz misji oraz tych, którzy chcieliby się zaangażować w działania Diakonii Misyjnej lub po prostu chcą odnowić swoją relację do Chrystusa i umocnić się na swojej drodze do wzięcia udziału w Oazie Modlitwy organizowanej przez Centralną Diakonię Misyjną.

W czasie Oazy Modlitwy będziemy kontemplować tajemnicę Chrystusa Sługi, który został namaszczony Duchem Świętym i posłany do wypełnienia woli Bożej (Flp 2,5-8). Będziemy patrzeć na Jego pełną miłości relację z Ojcem, która jest źródłem Jego uniżenia i oddania.
Czas OMu będzie okazją do przyjrzenia się bliżej naszej relacji z Bogiem i do jeszcze większego pogłębienia zażyłości z Jezusem. Będzie to też szansa, by uświadomić sobie swoją misję i odczytywać wezwania Ducha Świętego.
Termin: 15-17 listopada 2013
Miejsce: Parafia św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 75/81
Prowadzący: ks. Piotr Tarabasz Zgłoszenia: misyjna.lodz@gmail.com
Koszt: 40 zł
Dojazd: istnieje możliwość zorganizowania w piątek specjalnego busa z Łodzi do Tomaszowa, w tym celu prosimy o wcześniejsze poinformowanie o zainteresowaniu takim rozwiązaniem.
Szczegółowe informacje wkrótce na www.misyjna-lodz.blogspot.com