21.03.2012

22 marca - Światowy Dzień Wody

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., Word Water Day ma na celu uświadomienie ludziom, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. 
Są takie regiony na świecie, gdzie takiego dostępu nie ma nawet do jakiegokolwiek cieku wodnego, gdzie można by przynajmniej zwilżyć usta.
Dla nas, mieszkańców środkowej Europy, czymś naturalnym i oczywistym jest dostęp do wody. Wystarczy przecież odkręcić kran, pójść do sklepu i kupić butelkę wody. Tragedią staje się awaria sieci wodociągowej i odcięcie wody na kilka godzin. Niemożność zrobienia sobie kawy, wzięcia gorącej kąpieli porównujemy wtedy do cofnięcia się w czasie do epoki kamienia łupanego. 

14.03.2012

Papieska intencja misyjna na marzec

Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy — zwłaszcza w Azji — są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa.

KOMENTARZ
Długa lista państw
Od początków Kościoła prześladowanie na stałe zostało „wkalkulowane” w jego działalność misyjną. Jest jednym z elementów „sine qua non” wiarygodności ewangelizacji. Sam Chrystus mówił: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J I5, 20) i dalej: „Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć” (Łk 12, 11-12). Duch Święty, zwłaszcza mocą daru męstwa, wciąż pobudza do składania świadectwa wierze. Chrześcijanie w Azji, ale także i na innych kontynentach, pragną budzić nadzieję wbrew nadziei.

03.03.2012

Niedziela Ad Gentes

Od kilku lat II Niedziela Wielkiego Postu, która w tym roku przypada 4 marca, to w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.

Tego dnia zbierane są do puszek datki na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Tegorocznej zbiórce towarzyszy hasło "Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach misyjnych". Na całym świecie pracuje 2171 polskich misjonarzy, w tym 52 świeckich.
„Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za działalność misyjną Kościoła – przypomina bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.