13.05.2017

Podsumowanie finansów w 2016 r.

W imieniu Centralnej Diakonii Misyjnej składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim ofiarodawcom, sympatykom i ludziom dobrej woli, którzy wspomagają nas w finansowaniu projektów misyjnych.

Stale zawierzamy nasze działania Bogu ufając, że jeśli rzeczywiście są zgodne z Jego wolą to On zatroszczy się o stronę materialną. W zeszłym roku również modliliśmy się o ludzi dobrej woli i nie zawiedliśmy się. Pan dał nam doświadczyć Waszej hojności i za to jesteśmy wdzięczni!


To dzięki Wam w 2016 r. mogliśmy poprowadzić w Kenii ONŻ I stopnia, rekolekcje 10 kroków oraz ORD dla kapłanów, jak również wspomóc Piotra Stopę w jego wielomiesięcznej misji na czarnym lądzie.

To dzięki Wam w 2016 r. czworo Chińczyków przyleciało do Polski by zaraz po ŚDM wziąć udział w Kursie Oazowym dla Animatorów, a 8 kapłanów z Filipin uczestniczyło w Polsce w ONŻ I i ONŻ II.

Nieustannie dziękujemy Bogu za Waszą hojność. Cieszymy się, że tak wielu oazowiczów rozumie, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest skierowany do każdego chrześcijanina i że cała wspólnota Kościoła jest odpowiedzialna za misje.

Podsumowanie finansowe konta Centralnej Diakonii Misyjnej za 2016 rok

Podsumowanie za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
Saldo na 31.12.2015
35 447,98
Wpływy w 2016 r.
26 310,2
Przelewy wychodzące w 2016 r.
53 756,91
Prowizje w 2016 r.
32,00
Saldo na 31.12.2016
7 969,27
KENIA:

Wpłaty przeznaczone na Kenię w roku 2016: 10 772,91
Wydatki przeznaczone na Kenię w roku 2016: 38 047,41
W tej kwocie mieszczą się: organizacja rekolekcji oazowych w Kenii w sierpniu (I stopień i 10 kroków) i ORD na jesieni; tłumaczenia oraz wydatki związane z misją Piotra Stopy (m.in. bilety).

FILIPINY:


Wpłaty przeznaczone na Filipiny w roku 2016: 3 350
Wydatki przeznaczone na Filipiny w roku 2016: 709,50*

CHINY:

Wpłaty przeznaczone na Chiny w roku 2016: 9 350
Wydatki przeznaczone na Chiny w roku 2016: 15 000
W tej kwocie zawiera się opłacenie czwórce Chińczyków udziału w KODA oraz bilety dla nich.

INNE:

Wpłaty przeznaczone na cele statutowe i Drobniaki na metry w roku 2016: 2 837,29
Wydatki przeznaczone na obsługę konta w roku 2016: 32

Po podliczeniu wszystkich wpływów i wydatków z ostatniego roku (uwzględniając środki, które zostały na koncie jeszcze z poprzedniego roku) okazało się, że:

1) Na Kenię wydaliśmy więcej niż wpłynęło wpłat przeznaczonych na ten cel. Różnica wynosi - 2283,99 zł

2) Na Chiny wydaliśmy więcej niż wpłynęło wpłat przeznaczonych na ten cel. Różnica wynosi - 5650 zł

3) Na Filipiny przeznaczyliśmy mniej niż wpłynęło wpłat z dopiskiem Filipiny. Zostało na ten cel 2640,5 zł

W przypadku Kenii i Chin duża część pieniędzy została wydana ze środków nie przeznaczanych stricte na te cele, lecz z wpłat pochodzących z Drobniaków na metry lub wpłat na cele statutowe.

Uwaga!
Powyższe sumy dotyczą tylko środków, które gromadzone są na koncie Centralnej Diakonii Misyjnej, nie są więc uwzględniane wszystkie kwoty, którymi obracamy w ramach naszych projektów misyjnych, gdyż część środków zbierana jest również lokalnie w diecezjach. Szczegółowe rozliczenie centralnych projektów misyjnych ukaże się wkrótce.

Wdzięczni za dotychczasowe wsparcie ośmielamy się prosić o kolejne, gdyż już niedługo rozpoczynają się Oazy Żywego Kościoła 2017. 

W tym roku planujemy:

1) Przyjazd kolejnej grupy Chińczyków na KODA (4 osoby)
2) Przyjazd 7 osób z Filipin na ONŻ III stopnia (5 kapłanów i dwie świeckie osoby)
3) Przyjazd 2 Pakistańczyków na ONŻ I stopnia
4) Wyjazd grupy animatorów do Tanzanii na oazę I i II stopnia.

Aby mieć udział w tych dziełach misyjnych możesz dokonać wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
08 1560 1111 2022 0180 3000 0018
z dopiskiem: Cele statutowe-misje

Pozdrawiamy z modlitwą
Ania i Przemek Wieczorek
Centralna Diakonia Misyjna

Brak komentarzy: