09.02.2011

Papieskie Intencje Misyjne - Luty 2011

Aby na tych terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafi ły dawać świadectwo, że Chrystus jest u boku cierpiących. 


"Przykład troski o chorych pozostawionych przez Jezusa i wyrażony w prośbie do uczniów: "Uzdrawiajcie chorych" (Mt 10,8), podjęty został na samym początku isnienia Kościoła i stał się nieodłącznym elemenyem jego misyjnej działalności. Ta odwieczna praktyka wpłynęła na tworzenie w całym świecie sieci szpitali, leprozoriów, aptek oraz różnorodnych form pomocychorym, a wostatnich latach m.in. chorym na AIDS. Praca wśród chorych była głównie domeną sióstr zakonnych. Oprócz zinstytucjonalizowanych form opieki zdrowotnej i pomocy bienym działalność misyjna wywierała także znaczny wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców przez propagowanie higieny, budowanie studni, akcje sanitarne itp.

Módlmy się, aby na terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafi ły dawać świadectwo, że Chrystus jest u boku cierpiących."
Źródło: Kalendarz misyjny Misjonarzy Oblatów

1 komentarz:

pb-dial pisze...

Widzę, że w postach na tym blogu będę mógł szukać więcej dobra. Komentarz zostawiam pod najświeższym postem z żalem, że wcześniejsze tak późno odkryłem.