24.03.2016

Życzenia paschalne

"A z tej śmierci życie tryska"

Na ten rozpoczynający się święty czas Paschalnego Misterium 
życzymy Wam: 
abyście w czasie tych świąt znów i na nowo spotkali Chrystusa. 
Tego obmywającego nogi uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy, 
abyście uczyli się od niego postawy służby i miłości, 
Tego dźwigającego krzyż i umierającego na nim, 
byście umieli rezygnować z siebie i kochać do końca, 
Tego złożonego do grobu, 
byście umieli docenić każdą chwilę daną nam tu na ziemi nie tracąc z oczu nieba jako naszego celu, 
a także Tego Zmartwychwstałego, który przychodzi ze słowami „Pokój Wam”, 
byście nigdy nie tracili wiary że On może przeprowadzić Was ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do wolności.

Ania i Przemek Wieczorek
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Misyjną

Brak komentarzy: