13.04.2010

Wielki Post, Pascha, Miłosierdzie – Katyń, Smoleńsk, Pojednanie

Od Zdjęcia Basi - Pascha 2010
Miałem napisać o Wielkim Poście w Gwardijskiej wspólnocie i o Wielkanocy, a tu ta tragedia… Smoleńsk 2010 – Katyń 1940.
Dlaczego to stało się w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego? Dlaczego też Ojciec Święty Jan Paweł II pięć lat temu odszedł od nas do Domu Ojca w wigilię Uroczystości Miłosierdzia Bożego? Jak odczytywać to Boże Miłosierdzie w naszym powołaniu?
Od Zdjęcia Basi - relikwie św. Maksymiliana 21.03.2010

Myślę, że to jest to, co właśnie tu – w Ukrainie i wszędzie my Polacy robimy i mamy robić: MAMY BYĆ ŚWIADKAMI WIARY W ZMARTWYCHSTAŁEGO I MIŁOSIERNEGO JEZUSA DLA CAŁEGO ŚWIATA.
I to się dzieje. U nas w głównym ołtarzu jest oczywiście – obraz Miłosierdzia Bożego (tam gdzie komuniści przez kilka lat sowieckiego Domu Kultury w kościele powiesili oczywiście bożka Lenina). A w dojezdnych Kudryńcach kaplica jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
Od Zdjęcia Sióstr od Aniołów - Miłosierdzie Boże w Afryce
W tym roku rekolekcje wielkopostne w gwardijskiej parafii prowadziły Siostry od Aniołów, które m.in. służą miłością i miłosierdziem na misjach w Afryce. Tak więc rekolekcje ciągle jeszcze aktualnym temacie roku oazowego. Gdziekolwiek pojawiają się polscy misjonarze, (choć u sióstr od Aniołów są też i nasze parafianki z Gwardijska) – pojawia się tam obrazek lub obraz Miłosierdzia Bożego. Popatrzcie uważnie na niektóre ze zdjęć, które misjonarki pokazywały w parafii. Ale chodzi tu nie tylko o obraz od siostry Faustyny. Świadek Miłosierdzia – to także ten, który służy miłosierdziem.
Od Zdjęcia Sióstr od Aniołów - Miłosierdzie Boże w Afryce

Tydzień po rekolekcjach była w naszym kościele kolejna – niezwykła uroczystość. Franciszkanie przywieźli i ofiarowali do naszego kościoła relikwie św. Maksymiliana Kolbe (tak tak – nie dziwcie się – zanim hitlerowcy zabrali go do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz bracia z Niepokalanowa zdążyli ostrzyc mu brodę i włosy z tej brody zachowali jako pamiątkę, a teraz – relikwię). I znów – Polacy dzielą się tym, co Pan Bóg im dał – postawą świętego polskiego kapłana, który okazał w tak strasznych warunkach Miłosierdzie Boże ofiarując się na śmierć za drugiego człowieka. Wielki to wzór dla naszych parafian i oazowiczów. Wszak święty Maksymilian jest też patronem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która owocuje także i tu – w Ukrainie i ludzie z gorliwością przyłączają się do tego dzieła (nasza młoda parafianka nie czekała na kolejne rekolekcje oazowe, ale na Mszy Wieczerzy Pańskiej złożyła w darach deklarację przyłączenia się do KWC całym sercem, już nie jako kandydat). Ojciec założyciel Oazy – Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki swoją postawą naśladował świętego Maksymiliana. Pod koniec życia ofiarował za Kościół i za nas swoje cierpienie duchowe i fizyczne oraz śmierć. Zapisał wtedy: „…Św. Maksymilian – jak była jego ofiara! On oddał życie za braci – nie za dzieło, za Niepokalanów! Musze zjednoczyć się z jego konaniem w bunkrze głodowym!” (za: ks.A.Wodarczyk „Prorok żywego Kościoła” s.545)
Od Zdjęcia Basi - relikwie św. Maksymiliana 21.03.2010

I kolejny Prorok Miłosierdzia Bożego – ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ten, który modlił się w dzień swojej śmierci na różańcu o to byśmy wyrzekli się zemsty i potrafili przebaczać oprawcom. Ks. Blachnicki pisze: „Bóg wydał mnie na śmierć. Tak samo ks. Popiełuszko został wydany w ręce oprawców – do końca na śmierć! Tak samo zostało wydanych niezliczone ilości męczenników. Tak zostają wydani ludzie w ręce śmiertelnej choroby! Tak i ja muszę zostać wydany. I zostałem wydany! I muszę powiedzieć: Amen – do końca, zaakceptować realną śmierć!...” (za: ks.A.Wodarczyk „Prorok żywego Kościoła” s.544). W Ukrainie, w sobotę 10 kwietnia 2010 w Żytomierzu była premiera filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Tak – właśnie w TYM dniu. Dzielimy się ze światem tym, co Pan Bóg nam dał. Film ten będzie oglądany w kościołach w kilkunastu miastach Ukrainy. 30 kwietnia – będzie u nas w parafii w Gwardijsku. A na czerwiec szykujemy się z parafianami i oazowiczami na pielgrzymowanie do Polski do Warszawy na beatyfikację ks. Jerzego. Swoją drogą – ciągle jeszcze czekamy czy może jakaś wspólnota z Warszawy albo Pragi nie przyjęłaby nas na dwie noce do swoich domów… Oczywiście jak się nie da – zamieszkamy w jakiejś szkole.
Od foldery - 1 procent 2009

Ja w Wielkim Poście z kolei dawałem świadectwo wiary Ukraińców przed Wami. Prowadziłem rekolekcje wielkopostne w Halinowie oraz w Warszawie u św. Jakuba na Tarchominie i na Ochocie, a także dla wspólnoty Viatores. Dzięki za Wasze zasłuchanie i za ogromne wsparcie finansowe ofiarowane przy tej okazji. Także za indywidualne ofiary i modlitwę! Możecie jeszcze nam pomóc przez JEDEN PROCENT! W tym roku można przekazać 1% od podatku z 2009 roku także na budowę i działalność Centrum Ewangelizacji w Gwardijskim. Fundacja „Światło-Życie” chce przekazać nam środki, jakie przeznaczycie na nią z dopiskiem „Ukraina” (nr KRS 0000071891). Dzięki Wam Centrum Ewangelizacji buduje się nadal – co widać.
Od Dom

Pamiętacie jak w czasie rekolekcji mówiłem o Katyniu, i o konieczności pojednania, i konieczności poznania prawdy po to, aby móc się pojednać…? Pamiętacie jak Pan Bóg nas prowadził Słowem Bożym na początku rekolekcji na Ochocie – kiedy była msza z udziałem sportowców i przedstawicieli ambasady USA z okazji rocznicy tragicznego wypadku samolotu LOT w Kabatach gdzie zginęła m.in. Anna Jantar ale i reprezentacja bokserska USA? „Jaką da odpowiedź twoja wiara, jeżeli spotka cię w życiu tak nagła śmierć kogoś bliskiego? Wiara to nie dziecinada!” I cytat wybrany na te rekolekcje z ks. Blachnickiego po jego doświadczeniach Auschwitz: "Jak niewiele wspólnego z życiem miało to chrześcijaństwo, które przyjąłem wraz z rodzinnym i szkolno-harcerskim wychowaniem. Moje chrześcijańsko-humanistyczne ideały okazały się niewystarczające w tak drastycznej sytuacji. Dobre wychowanie wyniesione z cywilizowanego i kulturalnego świata stawało się niewystarczające w obliczu zła i brutalnej walki o życie w obozowych warunkach." (por. ks.A.Wodarczyk, „Prorok żywego Kościoła” s.544). Jaką odpowiedź da twoja wiara wobec dramatycznych – trudnych sytuacji? Jaką daje odpowiedź dzisiaj? Czy wierzysz w zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne?
Pascha, jaką przeżywaliśmy tu i czuwania nocne przy Chrystusie i Jego grobie w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie mocno budowała naszą wiarę. Także dzięki Waszej pomocy - nasza schola ma już porządny sprzęt i pięknie śpiewali porządnie nagłośnieni już z chóru (jeszcze tylko organy piszczałkowe;))
Od Zdjęcia Basi - Pascha 2010

Wy jeszcze nie przeżywaliście takiego Dnia Wielkanocy, kiedy wszyscy – czy ciebie znają czy nie, czy ty jesteś prawosławny, czy katolik czy niewierzący - z daleka krzyczą do ciebie: „Christos woskres!!!” i odpowiadasz: „Woistynno – woskres!!!”. Myślałem na wieczornym spacerze i różańcu na cmentarzu, że jakoś chyba wszyscy byli dziś w kościele skoro tak mnie kojarzą i pozdrawiają Zmartwychwstałego. A tu po prostu taka tradycja! No i jeszcze dobrze się złożyło, że w tym roku Wielkanoc była w Kościele i w Cerkwi tego samego dnia. Tylko potem w poniedziałek na kazaniu mówiłem, że na pozdrowienie „Chrystus Pan Zmartwychwstał!!!” do odpowiedzi „Prawdziwie powstał!!!” trzeba dodać „Ale co to zmieniło w twoim życiu?”
Od Jest nadzieja - Zmartwychwstał

A co to zmieniło w Twoim życiu? Czy Ty jesteś człowiekiem Miłosierdzia? Pan przez polską siostrę Faustynę i przez polskiego Papieża i przez Polaków Bóg chce dać światu Orędzie Miłosierdzia!!! Czy – po tak trudnym wydarzeniu – będziemy nieśli do Rosji i świata orędzie Miłosierdzia i świadectwo wiary? Niesamowite słowa o owocach tragedii w Smoleńsku powiedział wysłannik Patriarchy Prawosławnego Moskwy Cyryla - Filon:„za cenę tej strasznej tragedii obnażyły się realne uczucia". "Musimy to dostrzec. Na tym powinniśmy budować nasze dalsze relacje. W chrześcijaństwie pojęcie ofiary jest bardzo ważne. Ta ofiara nie była nadaremna. Na tym fundamencie powinniśmy zbudować ciepłe, braterskie stosunki."
Czy zaproponujemy braciom Rosjanom, Cerkwi Prawosławnej wspólną modlitwę, albo np. Centrum Modlitwy i Pojednania w Katyniu? Czy wykorzystamy nadarzające się do tego okazje?
Od Triduum w Oleszkowcach

Diakonia Misyjna miała w zeszłym roku zaproszenie na ewangelizację do Rosji – i nie pojechała. O ile dobrze pamiętam – nie było księdza… I „Ne pauczyłos”… Nasz zaprzyjaźniony drukarz wydrukował 40 tysięcy obrazków Jezusa Miłosiernego z wydrukowaną z tyłu Koronką po rosyjsku. Dzięki wielkie! Ale kto je tam zawiezie?
Od Zdjęcia Basi - Pascha 2010

Brak komentarzy: