10.04.2010

Katyń 1940 Katyń 2010


10.03.10
Sobota Paschalna

Łączę się z Wami w bólu i żałobie, ale i chcę dać świadectwo wiary w zmartwychwstanie. Chce Wam przekazać słowa od naszych parafian. Wielu Ukraińców podchodzi dziś do mnie mówiąc: "Przyjmijcie współczucie od nas, ode mnie i od mojej rodziny dla was i dla całego Waszego Narodu..." Przekazuję więc Wam te słowa. Szczególnie ważne dla nas są słowa współczucia i obietnice modlitwy w łączności z nami Domowego Kościoła z Ukrainy.
Biskup naszej diecezji kamieniecko-podolskiej też napisał słowa współczucia do Narodu Polskiego.
Przed Mszą Świętą poprosiłem żeby dołączyć do zbiorowych intencji prośbę za tych, którzy zginęli. I usłyszałem: "Przeczytam cztery razy - ma to zapisane już od wielu ludzi." Ludzie modlą się też za nas - o nadzieję; i o wiarę w Zmartwychwstanie. Dlatego umieszczam słowa mojej homilii jaką wygłosiłem na Mszy Świętej do naszych parafian tu w Ukrainie 10.04.10 wieczorem. Jest to też moja próba zrozumienia tego co się dziś stało:

"W takim dniu jak dziś tym bardziej muszę być świadkiem wiary w zmartwychwstanie. Dziś zginął prezydent Polski i wielu ważnych ludzi w moim kraju. Proszę módlmy się na tej Eucharystii o zmartwychwstanie dla nich i pocieszenie dla Polaków wypływające z Jezusowego zwycięstwa nad śmiercią.
Ludzie są smutni z powodu śmierci – tak jak apostołowie z Ewangelii. Chrześcijanin przychodzi do nich z wiadomością, że Jezus żyje i przynosi nadzieję tam gdzie jest smutek i płacz. Apostołowie usłyszeli od Jezusa wyrzuty, że trwali w smutku a nie dowierzali w Zmartwychwstanie. Dla nas też to jest to sprawdzian naszej wiary, gdy ktoś nam umiera – czy my rzeczywiście wierzymy w życie wieczne.
I to Apostołowie zostali potem wysłani: „Idźcie na cały świat…”
I głoszą w Dziejach Apostolskich: „My nie możemy nie mówić tego co widzieliśmy i co słyszeliśmy."
Ja też – w tak trudnym dniu – nie mogę nie mówić, ze wierzę w Zmartwychwstanie. Jezus mnie prosi bym właśnie w takiej chwili był świadkiem Zmartwychwstania."

ks. Piotr

Brak komentarzy: