12.04.2010

Bracia z Taize z młodzieżą przesyłają nam zapewnienie o modlitwie


Szczególna miłość do Polski, którą brat Roger jako dziedzictwo zostawił wszystkim braciom
Wspólnoty z Taizé, sprawia, że cała nasza Wspólnota
Od Taize
jest głęboko poruszona dzisiejszym tak
trudnym i niepojętym doświadczeniem, które dotknęło wszystkich Polaków.
Zaraz po otrzymaniu wiadomości o tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku
Od Taize

ponad 4 tysiące młodych Europejczyków obecnych w Taizé zebrało się razem z braćmi na
wspólnej południowej modlitwie. Modliliśmy się słowami:
Chryste Zmartwychwstały, jesteś blisko wszystkich, których dotyka niepojęte cierpienie.
Od Taize
Powierzamy Ci ofiary dzisiejszej katastrofy polskiego samolotu, wśród nich Prezydenta
Rzeczpospolitej i jego żonę Marię, wszystkich, którzy mu towarzyszyli. W modlitwie łączymy
się z rodzinami ofiar i z całym polskim narodem.
Następnie wszyscy długo śpiewali po polsku: „Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla
miłości, nie lękajcie się”.

Brak komentarzy: