31.03.2009

Szkoła Animatorów Misyjnych

Szkoła Animatorów Misyjnych odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2009 r. w Domu Rekolekcyjnym oo. Franciszkanów w Niepokalanowie. Będzie to pierwszy stopień. Jej celem jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat Papieskich Dzieł Misyjnych i misji. Podczas trwania SAM-u uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej na temat struktur, historii i form działalności Papieskich Dzieł Misyjnych poznają również różne sposoby animacji misyjnej w szkołach, parafiach, grupach i ruchach kościelnych jak również różne formy zaangażowania na rzecz misji.
SAM oprócz wykładów i praktycznych warsztatów umożliwia pogłębienie duchowości misyjnej i życia duchowego uczestników. Dlatego proponuje uczestniczenie w codziennej Eucharystii oraz różnorodnych nabożeństwach misyjnych. Wspólna modlitwa pogłębia relacje między wszystkimi, którzy chcą dla misji pracować i je wspierać duchowo. Podczas SAM-u nawiązują się przyjaźnie i serdeczne kontakty. Sprzyja temu praca w grupach, podczas której uczestnicy dyskutują na związane z wykładami tematy, wspólne przygotowywanie liturgii i pogodnych wieczorów. W trakcie Szkoły uczestnicy wymieniają swoje doświadczenia w pracy na rzecz misji, trudności, obawy, ale także radości i nadzieje.

Zapraszamy wszystkich, którzy aktywnie chcą uczestniczyć w życiu Kościoła, który ze swej natury jest misyjny– animatorów, katechetów, młodzież a także tych wszystkich, którym bliskie sercu są misje.
Zgłoszenia przyjmujemy do połowy czerwca na adres: Papieskie Dzieła Misyjne, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. (022) 838 29 44, fax (022) 838 00 08, e-mail: pdrw@missio.org.pl.

Koszt pobytu jednej osoby będzie wynosił 275 zł.
Prosimy księży dyrektorów diecezjalnych PDM, przełożonych zakonnych oraz rektorów seminariów, aby pomogli chętnym wziąć udział w Szkole Animatorów Misyjnych.

Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) już na stałe wpisała się w kalendarz Papieskich Dzieł Misyjnych. Pierwsza taka szkoła miała miejsce w 1997 roku. Zgromadziła wówczas 125 osób, kolejna odbyła się w 1999 r. Wzięło w niej udział 100 uczestników. Na stałe znalazła się w kalendarzu PDM od 2002 roku i trwa nadal. Przez pierwsze dwa lata jest to stopień pierwszy, a w trzecim roku uczestnicy z dwóch poprzednich lat biorą udział w II stopniu. W ten sposób w ciągu 6 lat dwa razu odbył się cały cykl SAM-u zakończony II stopniem.

źródło

Brak komentarzy: