08.01.2009

SSE czas jedności i pokoju!

Króluj Nam Chryste :D

Czas SSE (Sylwestrowej Szkoły Ewangelizacji) był przepełniony radością jaką daje Jezus gdy zbiera się prawie 30 osób, które żyją z Nim na co dzień. Wspólne zabawy(nie tylko na pogodnych wieczorach, ale i wieczerzach :) jak i w wolnym czasie pokazały jak wspaniale Duch Święty jednoczy wspólnotę! Mimo, że byliśmy nie tylko z różnych rejonów diecezji, ale z różnych krajów i w niektórych przypadkach mówiliśmy różnymi językami:) to Bóg stworzył z nas wspólnotę pełną jedności i pokoju.
W czasie SSE próbowaliśmy rozbudzić w sobie pragnienie do ewangelizacji! By słowa św. Pawła: 1 Kor 9, 16b „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii” na stałe zagościły w nas! Wierzę, że Duch Święty konkretnie zadziałał w naszych sercach. I Ci, którzy uczestniczyli w szkole nabrali zapału, chęci i pragnienia głoszenia Dobrej Nowiny światu! ! !

Dla mnie wielką rzeczą na tych rekolekcjach było ukazanie przez Boga powszechności Kościoła! Czy jesteś Polakiem z Polski, Polakiem z Litwy czy Litwinem z Litwy to Bóg darzy Cię taką samą Miłością wlewa w Ciebie konkretne dary, którymi możesz i powinieneś służyć! A Najpiękniejsze jest to, że z Bogiem nie ma granic! Wszyscy chrześcijanie są JEDNOŚCIĄ-genialne ! ! !
Po raz kolejny ukazanie mi przez Boga, aby modlić się za wszystkich, a nie tylko za tych co w Polsce. W Indiach, Kazachstanie czy w Rosji są tacy sami chrześcijanie jak piętro niżej w bloku! Modlimy się za nich?

Chwała Panu za ten czas!
Paweł

Brak komentarzy: