02.03.2011

Setna "Oaza"

Okładka "Oazy"
Po roku czasu powróciła na rynek wydawniczy "Oaza", czyli oficjalne pismo Ruchu Światło-Życie. A tak został określony jego profil przez samą redakcję: Naszym zadaniem stało się stworzenie płaszczyzny wymiany koncepcji, refleksji dotyczących sytuacji Ruchu, pokazywanie aktualnych zadań i kierunków rozwoju. Taka koncepcja pisma wyrasta z przekonania, że warto rozmawiać o Ruchu - „Oaza” jest zaproszeniem do rozmowy o sprawach pięknych i trudnych, niezwykłych, niepowtarzalnych, i tych codziennych, czasem dokuczliwych czy irytujących. Bliskich sercu członków Ruchu, a niekiedy takich, które powinny stać się bliższe.

W takiej koncepcji Pisma nie mogło zabraknąć miejsca dla Diakonii Misyjnej i już na pierwszych stronach w Kronice Żywego Kościoła czytamy tekst Moderatora Generalnego mówiący o aktualnych sprawach Ruchu, w tym również o nas: Kolejnym ważnym wydarzeniem dla naszego Ruchu był czas oaz wakacyjnych, wśród których po raz pierwszy odbyła się w Krościenku Oaza Nowego Życia I stopnia w języku angielskim. Wszyscy, którzy wzięli w niej udział, mieli świadomość, że uczestniczą w czymś niezwykłym, historycznym. Oaza, podczas której wspólnie wzrastali duchowo Chińczycy, Pakistańczycy, Kenijczycy, Mołdawianie oraz Polacy, to znak, że nasz charyzmat może służyć rozwojowi i odnowie Kościoła na całym świecie. Ufam, że najbliższe lata przyniosą rozwój dynamiki misyjnej naszego Ruchu, czego szczególnym znakiem jest fakt powołania przeze mnie dnia 22 stycznia 2011 roku Centralnej Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie. Odpowiedzialnym za diakonię został Marcin Skłodowski z Warszawy.

Dwa artykuły napisane przez nas umieszczone są poniżej, ale oczywiście polecamy całą "Oazę". 

Brak komentarzy: