01.03.2011

Papieskie Intencje Misyjne - Marczec 2011

Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.


"Podobnie dzieje się i dzisiaj. U kresu II-go tysiąclecia Kościół stał się Kościołem męczenników" - napisał Jan Paweł II w Tertio millennio adveniente. W XX w., to jest od 1901 do 2000 r., za wiarę zginęło 45 milionów chrześcijan, co stanowi 65% wszystkich zabójstw od pojawienia się chrześcijaństwa. Obecnie co roku na całym świecie 170 tysięcy wyznawców Chrystusa ginie za swoją wiarę. Prześladowania chrześcijan trwają w Indiach, Pakistanie, Iraku, Indonezji, Sudanie, Erytrei... Chrześcijanie są prześladowani lub dyskryminowani w 75 krajach na świecie. Tragedia chrześcijan jest cicha, gdyż światowe media bardzo rzadko o niej informują.

Módlmy się, aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata."
Źródło: Kalendarz misyjny Misjonarzy Oblatów

Brak komentarzy: