18.05.2014

Nowi misjonarze


W niedzielę 4 maja w gronie misjonarzy, którzy przyjęli krzyże misyjne znalazły się dwie osoby związane z naszym Ruchem - Katarzyna Chojnacka i ks. Tomasz Dadek.
Pod­czas do­rocznego odpu­stu ku czci św. Wojcie­cha w Gnieźnie, grupa 41 misjo­narzy otrzymała krzyże misyjne z rąk abp. Celestino Migliore, nun­cju­sza apostolskiego w Pol­sce. Po­słanie misyjne odbyło się w pod­niosłej atmosferze – w cie­niu ka­tedry gnieźnieńskiej, obok reli­kwii pierwszego misjonarza pol­skich ziem, w tydzień po ka­noni­zacji Jana Pawła II.

Dwoje z grona wybranych przez Pana do pełnienia misji ad gentes, należy do Ruchu Światło-Życie. Kasia Chojnacka, anima­torka z diecezji warszawsko-praskiej, wyjeżdża do Demokratycz­nej Republiki Konga, do miejscowości Kabinda, w której posługuje Wspólnota Błogosławieństw. Ksiądz Tomasz Dadek z diecezji bydgoskiej, były moderator diecezjalny, wyjeżdża na misje do diecezji Astana w Kazachstanie. Oboje wraz z pozostałymi misjonarzami świeckimi i konsekrowanymi, przygotowywali się do wyjazdu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Na stronie oaza.pl możesz przeczytać fragmenty rozmów, jakie z nowymi misjonarzami przeprowadziła dla Wieczernika Magdalena RoszakRelacja z posłania misyjnego i zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są na stronie misje.pl

Brak komentarzy: