23.05.2011

Pomódl się za Chiny!

"Wszyscy katolicy na całym świecie mają obowiązek modlenia się za Kościół w Chinach: wierni ci mają prawo do naszej modlitwy, potrzebują naszej modlitwy" - słowa te wypowiedział Benedykt XVI na ostatniej środowej audiencji, a to radykalne wezwanie Ojciec św. kieruje do całego Kościoła na tydzień przed Dniem Modlitw za Kościół w Chinach co roku obchodzonym 24 maja.
Od dwóch lat na rekolekcje do Polski przyjeżdża młodzież z Handan wraz ze swoim duszpasterzem ks. Zhu, chcielibyśmy, by i w tym roku mogli uczestniczyć w oazie. Wielu z nas miało okazję spotkać ich w czasie wakacji, także to wezwanie Benedykta nie musi być dla nas abstrakcją. Prośmy, aby ich przyjazd był możliwy, by znaleźli się ofiarodawcy, by charyzmat Światło-Życie mógł się rozwijać w Chinach.

Diakonia Misyjna zaprasza w najbliższy wtorek do wspólnej modlitwy za Kościół w Chinach w trzech miastach:
Warszawa: kościół seminaryjny (Krakowskie Przedmieście) godz. 18.30
Łódź: kościół Matki Bożej Jasnogórskiej godz. 19.00
Poznań: kościół Najświętszego Zbawiciela godz. 19.00

Papież podpowiada z jaką wiarą trzeba prosić:
"Wiemy z Dziejów Apostolskich, że kiedy Piotr był w więzieniu wszyscy się za niego żarliwie modlili i w efekcie przyszedł anioł, aby go uwolnić. Czyńmy podobnie: módlmy się intensywnie wszyscy razem za ten Kościół, ufając, że przez nasze modlitwy możemy uczynić dla niego coś bardzo realnego.

Chińscy katolicy, jak to wiele razy mówili pragną jedności z Kościołem powszechnym, z Najwyższym pasterzem, z Następcą Piotra. Poprzez nasze modlitwy możemy wyprosić dla Kościoła w Chinach, by pozostał jeden, święty, katolicki, wierny i wytrwały w doktrynie i dyscyplinie Kościoła. Zasługuje on na naszą miłość"

Brak komentarzy: