01.05.2011

Papieskie Intencje Misyjne - Maj 2011

Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać w jedności.


"24 maja, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością między innymi w Maryjnym Sanktuarium Szeszan W Szanghaju, jednoczymy się w sposób szczególny w modlitwie z Kościołem w Chinach.

Módlmy się słowami Jana Pawła II: Panno Najświętsza z Szeszan, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się u Twego Syna, Odkupiciela człowieka, aby ci, którzy pogrążeni w bólu, znaleźli pociechę i umocnienie i aby tak wielkie cierpienie nie pozostało bezowocne. Uproś światło tym, którzy kierują losami tego wielkiego narodu, aby nie zabrakło im koniecznej mądrości w poszukiwaniu dobra wspólnego, którego podstawą jest szacunek dla prawdy, sprawiedliwości i wolności! Tobie polecamy w sposób szczególny wszystkich młodych wielkiego narodu chińskiego. O łaskawa, o litościwa, słodka Panno Maryjo. Amen."
Źródło: Kalendarz misyjny Misjonarzy Oblatów

Brak komentarzy: