01.04.2011

Papieskie Intencje Misyjne - Kwiecień 2011

Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają.


"Myśląc o misyjnych drogach Kościoła, encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio na pierwszym miejscu wymienia świadectwo, które jest pierwszą formą ewangelizacji. W ten sposób wpisuje się ona w długą tradycję praktyki i teologii ewangelizacji, które od wieków wskazywały na znaczenie świadectwa w głoszeniu Ewangelii.
 Będąc bardzo istotnym i ważnym wymiarem działalności misyjnej, świadectwo nie zastępuje przepowiadania Ewangelii, które zawsze pozostaje pierwszym zadaniem misji: Kościół nie może uchylić się od realizacji wyraźnego nakazu Chrystusa, nie może pozbawiać Dobrej Nowiny ludzi umiłowanych i zbawionych przez Boga.

Módlmy się, aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają."
Źródło: Kalendarz misyjny Misjonarzy Oblatów

Brak komentarzy: