02.01.2011

Papieskie Intencje Misyjne - Styczeń 2011

Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich.

"Kościół dojrzały to Kościół otwarty na innych, Kościół dialogu.Dlatego też dekret misyjny Soboru Watykańskiego II postawił przed misjonarzami i miejscowym duchowieństwem wyzwanie, by "pielęgnować ducha ekumenizmu" wśród nowo nawróconych. Tę działalność ekumeniczną należy rozwijać tak, aby katolicy wspólnie z braćmi odłączonymi po bratersku wyznawali wobec narodów wiarę w Boga i w Jezusa Chrystusa, by współpracowali przy tłumaczeniach Biblii i prawd wiary chrześcijańskiej oraz by dawali wspólne ewangeliczne świadectwo sprawiedliwości, pokojowi i poszanowaniu ludzkiej godności. By razem czynili świat lepszym.

Módlmy się, aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich."

Źródło: Kalendarz misyjny Misjonarzy Oblatów

Brak komentarzy: