04.12.2010

XI "Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie"

W drugą niedzielę Adwentu, 5 grudnia, już po raz jedenasty obchodzony będzie "Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie". Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej oraz popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz ewangelizacji Wschodu.

W najbliższych dniach pamiętajmy także o modlitwie za naszych wolontariuszy i misjonarzy!


"Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie" obchodzony jest z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, a jego organizacją zajmuje się Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Hasłem Dnia będzie „W komunii z Bogiem” – przypomniał bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, otwierając konferencję prasową w Warszawie, podczas której przedstawiono program Dnia. – Nawiązuje ono do hasła trzyletniego programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii”. Przypomina nam, ze Kościół jest wspólnotą a Bóg nie zbawia nas pojedynczo, lecz poprzez wspólnotę – dodał.

- Na Wschodzie potrzebna jest przede wszystkim ewangelizacja – podkreślał biskup Tadeusz Pikus. Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu przypomniał, że przez 70 lat za naszą wschodnią granicą walczono z religią, przez co powstała tam religijna pustynia. W Rosji są miejsca, gdzie nie widziano katolickiego księdza – ani w ogóle jakichkolwiek duchownych – od ponad 50 lat. Biskup wskazywał również na spustoszenia, jakie dekady komunizmu poczyniły w rodzinach. Przestrzegał przed nazywaniem osób wyjeżdżających na Wschód misjonarzami, przypominając, że od tysiąca lat obecny jest tam Kościół prawosławny. Troska o dobre relacje z cerkwią jest ważnym elementem pracy katolickich duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, którzy wyjeżdżają tam, by odbudowywać struktury Kościoła katolickiego. Zmagają się oni często z zarzutem prozelityzmu.
Kościół na Wschodzie potrzebuje wsparcia finansowego do prowadzenia ewangelizacji i katechizacji, budowy i wyposażenia kościołów oraz duszpasterstw. S. Barbara Sajnok, Franciszkanka od Cierpiących, która pracuje na Białorusi, opowiedziała o tamtejszym duszpasterstwie rodzin. Od kilku lat kształcą się tam doradcy oraz funkcjonują poradnie małżeńskie, gdzie narzeczeni mogą się również przygotować do sakramentu małżeństwa. Powstają też ośrodki, gdzie psychoterapeuci pomagają kobietom z syndromem poaborcyjnym a także alkoholikom i ich rodzinom.
Program Dnia przedstawił ks. Grzegorz Suchodolski. Najważniejszymi punktami w przeżywaniu II niedzieli Adwentu będą Eucharystie celebrowane w intencji wsparcia Kościoła na Wschodzie.
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o godz. 7.00 Mszy św. przewodniczyć będzie bp pomocniczy przemyski Marian Rojek. Z kolei o godz. 9.00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie Eucharystii, transmitowanej przez Program I Polskiego Radia, przewodniczyć będzie bp Marian Zawitkowski z Łowicza. O godz. 13.00 TVP Polonia transmitować będzie Mszę św. z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, której przewodniczyć będzie bp pomocniczy łomżyński Tadeusz Bronakowski.
Natomiast Apel Jasnogórski o godz. 21.00 poprowadzi ks. Józef Kubicki TChr.
Do odprawienia triduum modlitewnego zaproszono alumnów Wyższych Seminariów Duchownych oraz Zgromadzenia Zakonne Żeńskie i Męskie, których przedstawiciele czynnie angażują się w pracę duszpasterską, katechetyczną i charytatywną na terenach wschodnich.
Tego dnia tradycyjnie odbędzie się także kwesta na rzecz Kościoła na Wschodzie. Każda parafia w Polsce otrzymała materiały animacyjne, które informują o przeżywanym dniu i zapraszają do włączenia się w modlitwę i zbiórkę pieniężną do puszek w celu wsparcia materialnego osób zaangażowanych w pracę duszpasterską, katechetyczną i charytatywną Kościoła katolickiego na Wschodzie.
Podczas X "Dnia modlitwy za Kościół na Wschodzie" polscy katolicy ofiarowali na jego potrzeby 1 mln 903 tys. zł.
W grudniu 1989 r. został powołany Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku Radzieckim (od 1992 r. Zespół Pomocy dla Katolików na Wschodzie, od 2007 r. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie). Zespół organizował rozmaitą pomoc duszpasterską i materialną: wysyłał książki religijne, paramenty niezbędne do sprawowania liturgii, a także m.in. lekarstwa, paczki z odzieżą i obuwiem.
Co roku w Adwencie Zespół organizuje dzień modlitw za Kościół na Wschodzie we wszystkich parafiach w Polsce, a także zbiórkę pieniężną na wsparcie materialne ludzi i świątyń w parafiach na Wschodzie. Organizowane są ponadto akcje dożywiania oraz wakacyjne spotkania i warsztaty edukacyjne dla najbiedniejszych dzieci i młodzieży. Każdego roku Zespół organizuje też kilkudniowe spotkania dla osób, które przygotowują się do pracy na Wschodzie.

Wśród katolików na Wschodzie pracuje obecnie ok. 250 kapłanów diecezjalnych, ponad 400 zakonnych i 40 braci, prawie 550 sióstr zakonnych oraz kilkunastu wolontariuszy świeckich. Również siostry klauzurowe założyły na Wschodzie 8 klasztorów. Polskie siostry świadczą pomoc siostrom ze Wschodu, przyjmując je na sesje formacyjne organizowane każdego roku w Polsce dla nowo mianowanych przełożonych, mistrzyń różnych poziomów formacji, a także wyjeżdżając w tym celu na Wschód, pojedynczo lub w grupach. Siostry dzielą się też programami i materiałami formacyjnymi.

Ponadto księża z polskich seminariów duchownych dojeżdżają z wykładami do seminariów na Wschodzie. Katolicki Uniwersytet Lubelski, w najszerszym zakresie wśród polskich uczelni, przyjmuje na studia osoby z byłych republik radzieckich i z Rosji. W Lublinie powstał dom dla studentów ze Wschodu. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie prowadzi też prenumeratę wysyłkową wielu czasopism katolickich do parafii na Wschodzie.

Źródło.

Jeśli chcesz wesprzeć naszych misjonarzy posługujących w Kazastanie i Ukrainie, możesz wpłacić pieniądze na konto:


Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" PRAGA w Warszawie

ul. Floriańska 3; 03-707 Warszawa
48 1940 1076 3068 1040 0002 0000
z dopiskiem: Cele statutowe-misje


Zachowując dowód wpłaty darowiznę można odliczyć od podatku.

Brak komentarzy: