03.12.2016

"Ciało-słuchanie-przebaczenie" - relacja z Oazy ModlitwyW tym roku udało nam się powrócić do tradycji jesiennych Oaz Modlitwy Diakonii Misyjnej. Kilka lat temu rozpoczęliśmy "duchową podróż" po VIII rozdziale encykliki Redemptoris Missio, w którym papież Jan Paweł II skupia się na duchowości misyjnej. W 2012 roku uczyliśmy się uległości wobec natchnień Ducha Świętego, rok później zgłębialiśmy tajemnicę Chrystusa posłanego, a w tym roku skoncentrowaliśmy się na temacie miłości, która powinna ożywiać misjonarza.

Prowadził nas w tym temacie ks. Daniel Trojnar, do niedawna moderator diecezjalny z Przemyśla, który kilka miesięcy temu dostał misję tworzenia oazowej wspólnoty życia. Ks. Daniel w swoich homiliach i konferencjach skupił się na trzech zagadnieniach związanych z miłością, którymi są ciało, słuchanie i przebaczenie.


W piątek wieczór ks. Daniel zwrócił naszą uwagę na ciało. Uświadomił nam, że miłość Boga jest miłością konkretną, miłością pełną, a więc obejmującą całego człowieka. Chrystus przyszedł w ludzkim ciele i również ciało człowieka domaga się miłości, także wtedy, gdy spotykamy człowieka bezdomnego, może brudnego, zaniedbanego, od którego odrzuca nas choćby zapach. Miłość domaga się żeby do takiego człowieka podejść z otwartością, również przez dotyk, który pozbawiony powinien być odrazy.


W sobotę ks. Daniel położył akcent na słuchanie. Przypomniał nam, że pierwszym przykazaniem jest" Słuchaj Izraelu" i że to z Namiotu Spotkania jest fundamentem naszej oazowej duchowości. Mocno wybrzmiało stwierdzenie, że problem z dialogiem małżeńskim wynika z problemu z Namiotem Spotkania.

W niedzielę zaś przypomniał nam ksiądz jak ważne w życiu jest przebaczanie - sobie i drugiemu człowiekowi ("Kiedy Bóg przebacza, stwarza mnie na nowo").


W czasie tego weekendu ks. Daniel zwrócił też uwagę jak ważne jest rozeznawanie we wspólnocie, gdyż bez wspólnoty nie ma misji. I właśnie rozeznawaniu była poświęcona sobotnia modlitwa wieczorna, w czasie której Duch Święty obficie wylewał swoje nadzwyczajne charyzmaty i uzdrawiał duchowe zranienia, byśmy umieli usłyszeć do czego nas zaprasza.


W Oazie Modlitwy wzięły udział 24 osoby z 7 diecezji (przemyskiej, krakowskiej, łódzkiej, zielonogórsko-gorzowskiej, lubelskiej, wrocławskiej oraz katowickiej). Szczególnymi uczestnikami byli członkowie międzynarodowej Wspólnoty Shalom, których zaprosił ks. Daniel, a którzy podzielili się świadectwem swojej wiary oraz powołania i przybliżyli nam charyzmat swojej wspólnoty. Mimo drobnych barier językowych Pan pozwolił nam zbudować wspólnotę, poznać się i zarazić się entuzjazmem i wiarą.


W czasie tego weekendu świadectw było więcej, gdyż one zawsze budują naszą wiarę i popychają do jeszcze większego zaufania natchnieniom Ducha. W sobotę charyzmat goszczącego nas w swoich murach zgromadzenia kombonianów przybliżał nam ojciec Maciej, zaś w niedzielę mogliśmy usłyszeć całą paletę świadectw z rekolekcji i wolontariatu misyjnego w Kenii, Kazachstanie, Ekwadorze i Belgii. Były one doskonałym potwierdzeniem tego co Jan Paweł II pisał we wspomnianym rozdziale swojej encykliki: "Tylko głęboka miłość do Kościoła może podtrzymać gorliwość misjonarza", Z pewnością czas tej Oazy Modlitwy tę gorliwość pomoże nam jeszcze wzmocnić.

więcej zdjęć:Brak komentarzy: