09.07.2016

Podziel się Oazą!Charyzmat Ruchu Światło-Życie dany jest dla dobra całego Kościoła Powszechnego, o czym świadczy jego obecność w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach. Jednak aby mógł dotrzeć na krańce świata potrzebni są ludzie, którzy go tam zaniosą i którzy się nim podzielą.

Nie każdy z nas może wyjechać na misje. Każdy z nas może jednak zrobić dwie rzeczy już w te wakacje, aby podzielić się Oazą ze światem:

1. Pomodlić się za oazy odbywające się poza Polską (w Kenii, Rwandzie, Kazachstanie, Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Niemczech, Turkmenistanie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii...). Samemu uczestnicząc w oazie możesz w czasie modlitwy wiernych wypowiedzieć wezwanie za dzieła misyjne Ruchu, za oazowiczów na całym świecie, o powołania misyjne w Ruchu. 

2. Wpłacić "wdowi grosz" na konto diakonii misyjnej, aby mogły się udać nasze oazowe projekty misyjne: rekolekcje w Kenii, przyjazd Filipińczyków na I i II stopień do Polski oraz przyjazd Chińczyków do Polski na KODA. Potrzeby finansowe są duże, dlatego liczy się nawet drobna suma, która pomoże kolejnej osobie z Kenii, Filipin czy Chin wziąć udział w oazie.

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
08 1560 1111 2022 0180 3000 0018
z dopiskiem: Cele statutowe-misje

Za każdą Waszą modlitwę, za każdą ofiarę, za każdy wyraz życzliwości, wsparcia i sympatii dla działań misyjnych naszej diakonii już teraz składamy SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!


Ania i Przemek Wieczorek
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Misyjną

Brak komentarzy: