06.01.2015

Motyw misyjny w życiu biskupa Adama Wodarczyka

                                                                                           fot. Henryk Przondziono
Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego odbyły się święcenia biskupie ks. Adama Wodarczyka, Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, który wraz z ks. Markiem Szkudło został konsekrowany na biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej.

Warto zwrócić uwagę, że święcenia biskupie ks. Adama odbyły się w dniu, w którym otaczamy szczególną modlitwą misje i misjonarzy, o czym wspomniał w słowie wstępnym główny szafarz święceń, ks. arcybiskup Wiktor Skworc. To w przypadku biskupa Adama nie jest bez znaczenia, zwłaszcza, że od kilku lat motyw misyjny jest szczególnie obecny w jego posłudze Moderatora Generalnego.

Wszystko zaczęło się od jego wypraw misyjnych do Chin, gdzie kilkukrotnie prowadził oazy piętnastodniowe oraz krótkie rekolekcje dla chińskiego duchowieństwa. Na tym jednak nie poprzestał, dlatego został członkiem-założycielem Stowarzyszenia Sinicum, którego celem jest zaangażowanie na rzecz Kościoła w Chinach.

Jako Moderator Generalny trzykrotnie odbył misyjne wyjazdy na Filipiny, gdzie również promował charyzmat Ruchu Światło-Życie. W czasie jednej z nich odwiedził również Australię, by i tam zaszczepiać nasz Ruch.


O tym jak ważny jest dla niego kierunek misyjny w Ruchu świadczy też fakt powołania przez niego Centralnej Diakoni Misyjnej, której zadaniem jest ewangelizacja poza granicami Polski i troska o zakładanie wspólnot Ruchu na krańcach świata.

W końcu ks. biskup Adam Wodarczyk jest członkiem Krajowej Rady Misyjnej, której zadaniem jest osiągnięcie "większej skuteczności podejmowanych inicjatyw w dziedzinie animacji i współpracy misyjnej oraz uniknięcia konkurencji czy podwójnego działania".

Radując się ze święceń biskupich ks. Adama módlmy się o to, aby w jego życiu i posłudze wypełniły się słowa wypowiedziane dziś w homilii przez abp Skworca: Z perspektywy uniwersalnej misji Kościoła ad gentes, zwracam się do was, drodzy bracia, którzy otrzymujecie dziś święcenia biskupie: bądźcie wiernymi sługami nowej ewangelizacji, która szerzy w świecie Światło Chrystusa. Wraz z Nim głoście, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże.

(...) To właśnie głoszenie zbawczej miłości Bożej jest istotą misji, którą w dniu dzisiejszym, w uroczystość Objawienia Pańskiego, powierza nam wszystkim Kościół.Bądźcie więc zawsze objawieniem Chrystusa i Jego miłosiernej miłości! Niech nic wam nie przeszkodzi w wypełnianiu tej misji: misji objawiania ludzkiej rodzinie Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela Człowieka. To nasze zadanie, to nasze powołanie, nasz obowiązek i nasza radość.

Brak komentarzy: