19.10.2014

Tydzień Misyjny 2014


„Głoszenie ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia. Głoszenie Ewangelii jest zgoła konieczne, jest jedyne w swoim rodzaju i nic go nie może zastąpić (…) Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy św.” – czytamy w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” Pawła VI, który ma być beatyfikowany 19 października br., czyli w tegoroczny Światowy Dzień Misyjny.

Pragnął on, „aby Dzień Misyjny był obchodzony wszędzie. We wszystkich diecezjach, wszystkich parafiach, wszystkich rodzinach zakonnych, we wszystkich stowarzyszeniach katolickich, jak również i we wszystkich rodzących się wspólnotach chrześcijańskich na terenach misyjnych (…) z jak najpełniejszą świadomością i ogromnym zapałem” (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1967 r.).
„Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzięczności i radości” (Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014 r.).
Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą fundusz solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dzięki tym środkom w krajach misyjnych prowadzona jest działalność ewangelizacyjna, kształceni są katechiści, misjonarze wspierają ubogich, powstają nowe placówki misyjne, budowane i remontowane są kościoły, kaplice, domy zakonne.
Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna Tydzień Misyjny – czas szczególnej modlitwy za misje na całym świecie. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Z Ewangelią do narodów”. Na ten tydzień Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały materiały liturgiczne z nadzieją, że pomogą one dobrze i owocnie przeżyć ten ważny czas.

żródło: missio.org.pl

Brak komentarzy: