11.10.2012

Pozwól prowadzić się Duchowi!

-->
OAZA MODLITWY DIAKONII MISYJNEJ
W tym roku podczas OMu chcemy szczególnie zgłębiać duchowość misyjną, odkrywać do czego wzywa nas Duch Święty w nawiązaniu do słów bł. Jana Pawła II:
„Duchowość ta [misyjna] wyraża się przede wszystkim w życiu pełnym uległości Duchowi Świętemu: winniśmy przyzwolić, by On nas kształtował wewnętrznie i w ten sposób bardziej upodabniać się do Chrystusa. Nie możemy dawać świadectwa Chrystusowi, nie odzwierciedlając Jego obrazu, ożywionego w nas przez łaskę i działanie Ducha.” (RM 87)

Zapraszamy wszystkich posługujących na rzecz misji oraz tych, którzy chcieliby się zaangażować w działania Diakonii Misyjnej lub po prostu oddać swoje życie Duchowi Świętemu.

Termin: 9-11 listopada 2012
Zgłoszenia: misje@oaza.pl
Koszt: 70 zł
Miejsce: Dom Sióstr Dominikanek Misjonarek, ul. Sienkiewicza 49, Zielonka k/Warszawy
Dojazd do stacji Zielonka z Dworca:
Warszawa Wschodnia 17.47; 18.47
Warszawa Wileńska od 17.30 co 10-15 min

Brak komentarzy: