19.05.2010

Podziel się Oazą z Naomi!

Być w Ruchu, znaczy... być w ruchu! Sama nazwa wyznacza dynamikę działania i wzywa do aktywności w „czynieniu uczniów ze wszystkich narodów”. Nadszedł czas, by Ci spośród uczniów na całym świecie, którzy zostali poruszeni charyzmatem Światło-Życie, mogli dotrzeć do oazy i zaczerpnąć wody w miejscu, gdzie korzenie sięgają źródła.
Dlatego w najbliższe wakacje Krościenko stanie się skrzyżowaniem kultur. W III turnusie odbędą się tam rekolekcje I stopnia w języku angielskim, przeznaczone dla osób pochodzących z rozmaitych zakątków Europy oraz odległych krajów Azji czy Afryki.
Do Diakonii Misyjnej wpłynęło już kilkanaście zgłoszeń na rekolekcje. Chęć uczestnictwa wyrazili między innymi bracia z Kenii, którzy, pod wpływem ubiegłorocznej wizyty kilku animatorów Ruchu, zapragnęli ponownie spotkać się w naszej wspólnocie. Muszą pokonać tysiące kilometrów, by dotrzeć do Oazy Żywego Kościoła. Dlatego z inicjatywy Diakonii Misyjnej w diecezji warszawsko-praskiej organizowana jest akcja „Podziel się oazą!”, która ma na celu sfinansowanie kosztów ich przyjazdu oraz pobytu. Udział w niej zadeklarowało 31 wspólnot, których uczestnicy postanowili zrezygnować z jednego wyjścia do kina, aby zaoszczędzone w ten sposób 20 zł mogło przybliżyć przyjazd Daniela i Davida o kolejny kilometr.
Podobne akcje organizowane są również w innych diecezjach, gdzie animatorzy podjęli się misji zbierania funduszy. Nie są to anonimowe działania, gdyż każda diecezja sponsoruje konkretnego uczestnika i tak:
Archidiecezja warszawska - Paulina Nyaga z Kenii
Archidiecezja katowicka – Stephen M’Elongi z Kenii
Archidiecezja krakowska – ks. Patrick Mwiti z Kenii
Archidiecezja łódzka – Yaqoob Masih z Pakistanu
Wciąż poszukujemy sponsorów dla Naomi Samuel z Pakistanu, wielokrotnie słyszmy o prześladowaniach w tym kraju, ale nie zawsze wiemy czy widzimy możliwości realnej pomocy. Zaproszenie dwojga uczestników na rekolekcje oazowe, z Kościoła tak bardzo dotkniętego cierpieniem, na pewno będzie wyrazem naszej solidarności.
Nie możemy zatrzymać tego daru tylko dla siebie! Przejmijmy się słowami Jana Pawła II
z encykliki Redemptoris Missio, w której wzywa do nowego zaangażowania misyjnego: „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej”. Mamy nadzieję, że również w naszym Ruchu.
Możesz rozpocząć Misję: Oaza w swojej wspólnocie lub diecezji. Dowiedz się więcej i zgłoś swój udział w akcji „Podziel się oazą!”! Napisz do Diakonii Misyjnej (diakoniamisyjna@gmail.com), gdyż potrzebujemy Twojej pomocy!
Jeśli chcesz zasponsorować kolejny kilometr zbliżający Azję czy Afrykę do Polski możesz dokonać wpłaty na konto:

Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" PRAGA w Warszawie
ul. Floriańska 3; 03-707 Warszawa;
Lukas Bank S.A. nr: 48 1940 1076 3068 1040 0002 0000
z dopiskiem: misja oaza
www.misje.oaza.pl

Brak komentarzy: