18.03.2010

Po Parresii i KO

Długo się zbieramy, aby napisać coś o Parresii i Kongregacji Odpowiedzialnych. Byliśmy tam, doświadczyliśmy wspólnoty i wielkiego daru gościnności Gospodarzy! Niech zdjęcia powiedzą więcej :)


zdjęcia ze strony oaza.pl, od Elizy z Wilna i od o.Jana z Czech! :)

Brak komentarzy: