04.10.2009

Światowy Dzień Misyjny 18.10.2009 r.

Pod tym adresem znajdziesz orędzie Ojca Świętego na ten wyjątkowy dla nas dzień. PRZECZYTAJ KONIECZNIE!!!

"W tym czasie każdemu ochrzczonemu powinna towarzyszyć świadomość, że jest to wyzwanie również dla niego, ponieważ na mocy chrztu każdy jest misjonarzem. Miesiąc październik daje chrześcijanom okazję do przeżywania powszechnego wymiaru współpracy misyjnej. Aby celebracja Światowego Dnia Misji była spontanicznym przejawem ducha misyjnego, zaleca się codzienną modlitwę i zbieranie ofiar. W 2008 r. Kościół w Polsce ofiarował z Niedzieli Misyjnej 3 618 665,88 zł, a wszystkich ofiar na rzecz PDM było 5 863 772,04 zł. Kluczowymi drogami misyjnej współpracy są od zawsze wiara, entuzjazm, otwartość i zainteresowanie. Prowadzą one do znalezienia właściwego sobie miejsca w strukturach współpracy misyjnej Kościoła odpowiednio do wieku, dyspozycyjności, a nawet stanu zdrowia. Modlitwa wszędzie jest możliwa, a z niej rodzi się nadzieja na owoce współpracy w wymiarze duchowym i materialnym."
ks. Jan Piotrowski - red. naczelny pisma "Misje dzisiaj"

Warto pamiętać, że Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna cały, długi Tydzień Misyjny. Proszę, byście nie zapomnieli o modlitwie za osoby posługujące poza Polską.
Radek

Brak komentarzy: