30.06.2009

Tym razem o Chinach

Stało się już tradycją, że na spotkaniach naszej diakonii gościmy osoby, które mają coś do powiedzenia na temat misji. Tym razem przybył do nas o. Antoni Koszorz, werbista - prawdziwy człowiek misji. W swojej długiej i bogatej posłudze pełnił funkcję sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Delegata Komisji Episkopatu Polski ds. Misjonarzy, był pierwszym dyrektorem Biura Misyjnego; założył wydawnictwo misyjne oraz miesięcznik "Misjonarz". Od dawna poświęca się pracy z migrantami - założył dla nich Ośrodek Fu Shenfu.

O. Antoni opowiadał nam o Kościele w Chinach i pokazywał zdjęcia ze swojego niedawnego pobytu w tym kraju. Niektóre rzeczy, które usłyszeliśmy były szokujące: na przykład to, że w trakcie Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej w Chinach w l.1966-1976 zniszczono wszelkie przejawy życia religijnego: zniszczono świątynie, zamordowano lub wygnano kapłanów, braci i siostry zakonne. W roku 1976 nie został w Chinach ANI JEDEN kościół katolicki.
Przez ostatnie trzydzieści lat Kościół w Chinach powoli i mozolnie się odradza, borykając się z licznymi trudnościami. Brak wykształconej kadry do formacji seminarzystów. Brak kościołów. Misjonarze mogą pełnić swoją posługę wyłącznie w ukryciu, pozwolenie na pobyt w Chinach uzyskują zaś dzięki profesji, którą oficjalnie wykonują, np. architekt.
Nie uwierzycie -
- to siedziba biskupa jednej z chińskich diecezji!I znów nie uwierzycie, ale kilkoro młodych liderów młodzieży katolickiej widocznych na zdjęciu wraz ze swoim duszpasterzem przyjedzie do Polski w sierpniu, żeby uczestniczyć w Krościenku w 1st rekolekcji!


Mamy wielką nadzieję, że spotkamy się z nimi także na następnym spotkaniu diakonii.

Pozdrawiam lipcowo,
Kasia

Brak komentarzy: