11.03.2017

Szukamy wolontariuszy na Ukrainę

Szukamy wolontariuszy (przede wszystkim animatorów Ruchu Światło-Życie), którzy chcieliby podjąć posługę na Ukrainie wśród dzieci i młodzieży (na oazach bądź w parafiach, gdzie posługują nasi moderatorzy).  Szukamy wolontariuszy do parafii w Winnicy (archidiecezjia kamieniecka), Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Gwardijsku oraz na oazy rekolekcyjne na Ukrainie.


Na zgłoszenia i pytania czekamy pod adresem misje@oaza.pl

1) Winnica (diecezja kamieniecka)

Na wolontariuszy czeka ks. Jarosław Gąsiorek, proboszcz parafii w Winnicy, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie na Ukrainie. Potrzebne są 2-3 osoby na cały sierpień do zajęć wakacyjnych dla dzieci z podstawówki (zabawa, nauka języka polskiego przez zabawę), a także do ewangelizacji dzieci z ulicy. 

W dniach 7-12 lipca potrzebna jest pomoc w akcji ewangelizacyjnej we wsi Woronowica.

Oprócz tego potrzeba jest 2 animatorów  na ONŻ 2 stopnia dla młodzieży w Jasini w Karpatach (18.07-3.08).

2) Gwardijsk (diecezja kamieniecka)

Na wolontariuszy czeka ks. Piotr Główka, proboszcz parafii w Gwardijsku, Moderator Ruchu Światło-Życie w Kamieniecko-Podolskiej diecezji. W Gwardijsku znajduje się Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, które otwarte jest dla wolontariuszy przez cały rok. Można przyjechać na kilka tygodni, na 3 miesiące, bądź na cały rok. Zadania wolontariuszy to przede wszystkim pomoc w weekendy przy rekolekcjach, a na co dzień praca z dziećmi w wieku szkolnym. W ciągu roku wolontariusz staje się częścią wspólnoty Centrum, może "zasmakować" życia w oazie stałej i pełni charyzmatu Światło-Życie.

3) Archidiecezja lwowska

Na animatorów Ruchu czeka ks. Nazar Biłyk, Moderator Ruchu Światło-Życie w Diecezji Lwowskiej. Potrzebni są animatorzy na wakacyjne oazy rekolekcyjne głównie w pierwszym turnusie (OND i ONŻ).


Brak komentarzy: