13.10.2016

Misjonarz człowiekiem miłości


Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio pisał, że: 
"Misjonarz jest człowiekiem miłości: aby mógł głosić każdemu bratu, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać, misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich, poświęcając życie dla bliźniego. Jest znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo."

Chcemy w czasie Oazy Modlitwy Diakonii Misyjnej na nowo doświadczyć tej Miłości wsłuchując się w Słowa tej Miłości, kontemplując ją na modlitwie i spotykając się z Nią w Eucharystii i we wspólnocie. W końcu chcemy rozważać jak tą Miłością żyć na co dzień, w jaki sposób możemy się nią dzielić i nieść ją dalej.

Jeśli chciałbyś te ostatnie dni Jubileuszowego Roku Miłosierdzia spędzić w Krakowie, skąd orędzie Miłości Miłosiernej rozeszło się na cały świat to zapraszamy do udziału w tej Oazie, która odbędzie się w dniach 11-13 listopada.

W szczególny sposób zapraszamy do udziału w OM wszystkich oazowiczów, którzy myślą o wyjeździe na misje, zarówno na dłuższy wolontariat misyjny jak i na krótkie doświadczenie misyjne. Oaza Modlitwy będzie pierwszym etapem formacji w ramach Oazowego Wolontariatu Misyjnego, momentem weryfikującym motywacje wyjeżdżających. Albowiem tylko miłość powinna kierować misjonarzem.

Brak komentarzy: