05.02.2016

Wolontariat misyjny świeckich - spotkanie w CFM


W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie 3 lutego odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za wolontariat misyjny świeckich w Polsce. Zorganizowane zostało przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, a prowadzone było przez jej przewodniczącego, bp Jerzego Mazura. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób z 16 ruchów, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych zajmujących się prowadzeniem wolontariatu misyjnego. Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie była reprezentowana przez Przemka Wieczorka, odpowiedzialnego za Centralną DM.


Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w prowadzeniu wolontariatu misyjnego, zwłaszcza dużo miejsca poświęcono sprawom formacyjnym i finansowym. Zwrócono uwagę, że wolontariusz powinien być do wyjazdu dobrze przygotowany i "święty", gdyż na misjach potrzebni sa świadkowie wiary. W przygotowaniu do wyjazdów długoterminowych służyć mogą krótsze doświadczenia misyjne, np. na Ukrainie. W formowaniu świeckich wolontariuszy powinno się położyć nacisk na to, by po powrocie zaangażować się jeszcze mocniej w animację misyjną, ale też utrzymywać kontakt z misjonarzami.

Przedstawiając Diakonię Misyjną Przemek wspomniał, że działamy w 9 diecezjach, mamy projekty centralne jak i lokalne, do tej pory wysłaliśmy na wolontariat misyjny i krótkie doświadczenia misyjne ponad 70 osób (w tym na wyjazdy długoterminowe 17 osób). Mówił również, że specyfiką naszej diakoni jest posyłanie animatorów, a więdz ludzi, którzy mają już za sobą formację podstawową i reprezentujących konkretną duchowość. Przyznał, że wciąż nie mamy wypracowanej spójnej formacji misyjnej, a więc przygotowującej do misji pod kątem inkulturacji, medycyny tropikalnej, przeżywania samotności na misjach itp.
Spotkanie było też z pewnością pierwszą okazją do wzajemnego poznania się, integracji środowisk misyjnych i pierwszym krokiem do wypracowania na przyszłość jakiejś płaszczyzny współpracy.
Komisja misyjna niczego nie pragnie narzucać, ani też nikogo ograniczać w posłudze misjom. Cieszy nas różnorodność posługi misjom, wielość charyzmatów i wypracowanych sposobów działań. Chcemy jedynie koordynować te działania, pomóc w stworzeniu forum wymiany doświadczeń oraz informacji, które ubogacą nas wszystkich – tłumaczył przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

Bp Jerzy Mazur poinformował też, że trwają prace nad reaktywacją Instytutu Misyjnego Laikatu, w czym ma pomóc sympozjum naukowe poświęcone miejscu świeckich na misjach, które odbędzie się 22 czerwca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Źródło:
http://www.misje.pl/aktualnosci/wydarzenia/20986/bp-jerzy-mazur-czas-na-swiecki-wolontariat-misyjnyBrak komentarzy: