24.10.2011

Niedziela Misyjna, 23 października 2011

Źródło
Przewielebni Księża Proboszczowie,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W dzisiejszą niedzielę w kościołach całego świata obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny. W Orędziu zatytułowanym Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: „Dzień Misyjny nie jest odosobnioną chwilą w ciągu roku, ale cenną okazją do refleksji nad tym, czy i jak odpowiadamy na powołanie misyjne; jest to odpowiedź o zasadniczym znaczeniu dla życia Kościoła”.

W tym dniu naszą modlitwę kierujemy w stronę tych Braci i Sióstr naszej Diecezji, którzy podejmują wysiłek misyjny na kilku kontynentach. Misjonarze naszej Diecezji, duchowni i świeccy ewangelizują i troszczą się o powierzonych sobie ludzi w Zambii, Republice Centralnej Afryki, Tunezji, Peru, Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i Ukrainie. Od niedawna także w Sierra Leone, jednym z najbiedniejszych krajów świata, w którym do 2002 roku trwała wojna domowa. Szacuje się, że 65% żyjącej tam ludności to analfabeci. Bezrobocie wynosi 70%, a trzy czwarte społeczeństwa żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Średnia długość życia wynosi tam 40 lat. Sierra Leone to kraj o najwyższej na świecie śmiertelności dzieci i kobiet w ciąży.

Na początku bieżącego roku śledziliśmy pierwsze kroki naszych misjonarzy w tym kraju. Trudne doświadczenia choroby i śmierci Ks. Andrzeja Dudzika sprawiły, że na pół roku trzeba było zawiesić naszą obecność w Sierra Leone. Piątego października, we wspomnienie Św. Siostry Faustyny po raz drugi do Sierra Leone wyjechali nasi misjonarze, kapłan i osoba świecka, do których za dwa miesiące dojedzie kolejny ksiądz. Wszyscy posługują w diecezji Makeni. Diecezja ta powstała w 1962 roku. Obecnie na jej terenie mieszka milion osiemset tysięcy osób, wśród których jest tylko około 40 tysięcy katolików, co stanowi nieco ponad 2% populacji. Pasterzem diecezji Makeni jest od blisko 25 lat Biskup George Biguzzi ze Zgromadzenia Księży Ksawerianów, który dwukrotnie, ostatnio w lipcu tego roku odwiedził naszą Diecezję.

W Niedzielę Misyjną Kościół Warszawsko–Praski pragnie rozpocząć animację misyjną, która zostanie przeprowadzona w każdej parafii i każdej szkole naszej diecezji. Animacja ta ma na celu uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na problemy, z którymi borykają się misjonarze pracujący w różnorodnych miejscach świata. Informacja o życiu i potrzebach ludzi „biednego Południa” pozwala nam pełniej dostrzec powszechność Kościoła, a także podjąć działania na rzecz najbiedniejszych. Animacja misyjna ma też pomóc w kształtowaniu świadomości powszechnego powołania misyjnego. Animację wraz z Dziełem Misyjnym Diecezji Warszawsko–Praskiej i Papieskimi Dziełami Misyjnymi przeprowadzą Książa z Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, doświadczeni misjonarze pracujący przez wiele lat w Afryce i Ameryce Południowej. Pallotyński Sekretariat Misyjny, przygotowujący do wyjazdu na misje działa w Ząbkach od blisko czterdziestu lat.

Proszę wszystkich duszpasterzy, katechetów, grupy parafialne, w sposób szczególny koła Żywego Różańca, które zostało założone przez Pauline Jaricot w celu wspierania misji, aby z otwartym sercem przyjęli misjonarzy i czynnie uczestniczyli w animacji. Mam nadzieję, że owocem tej inicjatywy będą regularne nabożeństwa misyjne oraz powstające koła misyjne w parafiach i szkołach.

Pamiętajmy, że Niedziela Misyjna to dzień powszechnej solidarności misyjnej w całym Kościele, angażujący katolików całego świata do współpracy przez modlitwę i składanie ofiar na rzecz misji. To wyraz wspólnej troski o wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących.

Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio pisał: „Gdy chodzi o pomoc materialną, ważne jest zwracanie uwagi na ducha, w jakim się daje. Dlatego trzeba poddać rewizji własny styl życia: misje wymagają nie tylko pomocy, ale współuczestniczenia w przepowiadaniu i w miłości względem ubogich”. (RM, 81). Przedłużmy Niedzielę Misyjną nie tylko na kolejne dni Tygodnia Misyjnego, ale na każdy dzień naszego życia. Współuczestniczmy w tym wszystkim, co dobre dla drugiego człowieka.

Jeszcze raz zapraszam do współpracy misyjnej kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich.

Na wszystkie podejmowane zadania z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Warszawa, 12 października 2011

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko - Praski

Opublikowane w: www.diecezja.waw.pl

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Kids Line also offers parents a superb one purchase solution for the Cheap Ugg Bootsnursery. Kids Line bedding sets include 5 or 6 pieces which coordinate to produce a gorgeous look for any new baby in girls, boys and neutral colours for pre-birth preparation. Sets includeRosetta Stone language beautifully decorated quilts with matching bumper and blanket and offer parents the opportunity to pick up a room set in one handy pack! Matching accessories also available.